Translate

menu - button nachalo menu - button kucheta menu - button porodi menu - button kinologia menu - button obiavi

Какво е порода при кучетата?

Характеристики на кучешката порода.

Порода при кучетата е достатъчно многочислена група, създадена чрез изкуствен подбор, имаща общ произход и редица сходни морфологични, физиологични и поведенчески особености, устойчиво предаващи се по наследство. Породата може да има, а може да няма преки родствени връзки помежду си, но има достатъчно близки признаци от различно естество, които позволяват тя да бъде отличавана от другите породи и които се предават по наследство.

Необходимо е достатъчно количество животни да бъдат близкородствени и да имат външно подобен вид, който е получен чрез селекция и се поддържа от човека - предимно от любителите кинолози по интереси, организирани в различни клубове, като типичните характеристики се предават устойчиво през поколенията.

Чиста порода.

Понятието за чистопородност включва наличието на точни сведения за това, че конкретно куче произхожда от известни родители с точно определена и призната официално принадлежност. Такива кучета имат характерни наследствени черти, които ги отличават от другите животни от същия вид.

Група и разновидност.

От своя страна, групата е съвкупност от породи, имащи някои общи отличителни признаци, предавани по насредство. А породната разновидност са група представителите на животните, която имат общ наследствен признак, отличаващ я от другите сродни животни. Например, дългокосместата немска овчарка е породна разновидност на немската овчарка.

Научна класификация на кучетата.
В края на 19-ти век редица талантливи писатели-кинолози започнали да обобщават сведенията за кучевъдството в своите книги и статии. Специално могат да се отбележат работите на Стоухендж и Хю Далзил от Англия. Но съвременната класификация възниква в средата на 18-ти век, за което сме задължени на Ж. Бюфон (1707 - 1788 г.) - зоолог и антрополог, автор на многотомната «Естествена история», рисуваща изчерпателна картина за живота на животните.

Критиците на неговата класификация на животните отбелязват, че тя се основава на природата на техните взаимоотношения с човека. Все пак, той е първия, който разделя питомците според вида на ушите им (стоящи, полустоящи, висящи). И едва през 1932 г. ветеринарният лекар Пиер Менин създава класификация, която била едновременно научна и разбираема за всеки.

Породни групи и разновидности.
По неговите определения, всички кучета се делят на четири групи, сред които и вълкообразните (Lupoides). По този начин, той определя породата като съвкупност от животни, която вътре в биологичния вид се характеризира с общи анатомични и / или физиологични признаци, отличаващи я от другите животни от същия вид.

Това определение донякъде е съотносимо с понятието възпроизводство, при което новородените от еднопородни родители си приличат едни на други и на своите предци по екстериор и поведение, като именно сходството на потомците и на предците, е необходимо условие за точно определяне и на породопринадлежността. Основанията за отделяне на породни разновидности са много, като например косменото покритие, вида на вълната, цвета (бели, черни, сиви, бежеви, кафяви и др.), дължината и т.н.

Регистрационни записи и племенни книги.

За да се определи и потвърди дали едно конкретно куче е представител на дадена порода, за това е необходим или генетичен тест или регистрирани писмени записи за произхода му. Без едно от тези потвърждения, идентификацията за принадлежност остава ненадеждна. Регистрационните записи се наричат племенни книги, които се водят от отделни индивиди, от клубове или от други организации.

Количество на породите.

Днес, по света, се наброяват над 400 породи кучета. Сред тях има повсеместно разпространени, в огромни популации (като например, немската овчарка). Има и такива, които са с по-малка численост или имат само регионално разпространение, като например ирландски вълкодав, мексиканска хрътка или шар пей. Срещат се и видове, които са разпространени само в отделна страна, като стабихун - Холандия, норбетенхунд - северна Норвегия, словашки чувач - Словакия.

История на породите.

Трябва да знаем, че много високоцивилизовани народи, в т.ч. и такива, които вече са изчезнали от лицето на земята, са развивали не една порода домашни животни, в т.ч. и кучешки, които са се съхранили и до ден днешен. Затова понятието възниква още в древността, за което научаваме от произведения на гръцки автори, като Аристотел и някои други.

Порода и диви популации.

Трябва да се отбележи, за изчерпателност на темата, че в дивата природа, вътре в отделния вид, могат да се отделят популации, раси и подвидове. Породата е признак за доместикация на животните, осъществявана от човека, който донякъде може да бъде оприличен на подвида в дивата природа. Т.е. работата на човека в случая е решаваща, като останалите сравнителни характеристики са следствие на нея. Напоследък обаче се стига до израждане на тази работа до създаването на самоцелни селекции, за които не съществуват основателни и обективни причини, и са поддържани единствено от комерсиални подбуди или тщеславие.

1 коментар:

  1. Кучето е най-добрия приятел на човека в цялата история.

    ОтговорИзтриване

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Търсене в този сайт

Translate / Перевод

Посещения на сайта

Последователи на сайта

Архив на блога