Translate

Професия кинолог и кинология | dLambow

(Profession cynologist and cynology)

Професия кинолог и кинология

Кинолог (от гръцки kyon - куче и logos - учение) е специалист по възпитание и отглеждане на кучета. А кинологията е науката за кучетата, която е в основата на развъждането на кучета. 

Професия кинолог и кинология
Професия кинолог и кинология
(Profession cynologist and cynology)
 

Запознайте се с теми по-долу по специфични въпроси на кинологията, които може да ви заинтересуват.

--------------

---

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Търсене в този сайт

Translate / Перевод

Посещения на сайта

Последователи на сайта